20110420130330950765AuRZDh2011042013033094948g1F1PHS201104201303309513bAykeb4U201104201303309503DX18ezUD201104201303309520cqBBro3g201104201303309510dbcw3h6v201104201303309517w8Zeb6yx

Textens längde beror på hur breda bilderna i bildspelet är

du kan ha en valfri text på varje bild

Fula gubbar

Så här ligger texten på bildspelet

Du kan även lägga en länk på bilden som tar besökaren till en av dina undersidor

Du kan ha texter på viss och undvika på andra - se nästa bild

201104201303309599UNx5jJcZ201104201303309539fsJqoSpD201111091320852971KjeEpAtb.png2011042013033095731wo4mP5f2011042013033095548Hok2Dya

Chili för dig!

Vilken superhjälte är bäst?