201104201303309513bAykeb4U20110420130330950765AuRZDh2011042013033094948g1F1PHS201104201303309503DX18ezUD201104201303309517w8Zeb6yx201104201303309520cqBBro3g201104201303309510dbcw3h6v

Fula gubbar

Textens längde beror på hur breda bilderna i bildspelet är

du kan ha en valfri text på varje bild

Så här ligger texten på bildspelet

Du kan ha texter på viss och undvika på andra - se nästa bild

Du kan även lägga en länk på bilden som tar besökaren till en av dina undersidor

2011042013033095548Hok2Dya201104201303309599UNx5jJcZ2011042013033095731wo4mP5f201111091320852971KjeEpAtb.png201104201303309539fsJqoSpD

Chili för dig!

Vilken superhjälte är bäst?